Quiz: Roofvogels Vraag 1/15
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
A Havik
B Ruigpootbuizerd
C Slangenarend
D Bruine kiekendief