Quiz: Feiten en Weetjes Quiz Vraag 1/15
In welk jaar vloog er voor het eerst een gemotoriseerde machine die zwaarder was dan de lucht.
In welk jaar vloog er voor het eerst een gemotoriseerde machine die zwaarder was dan de lucht.
A 1903
B 1906
C 1909
D 1900