Quiz: Uitvinders Quiz Vraag 1/19
Wat werd uitgevonden door Francis Beaufort in 1806?
Wat werd uitgevonden door Francis Beaufort in 1806?
A Aspirine
B Nylon
C Windkrachtschaal
D Piano