Quiz: Dolfijnen Vraag 1/10
Watvoor soort dolfijn is 'Flipper' uit de TV-serie? (en hier op de foto)
Watvoor soort dolfijn is 'Flipper' uit de TV-serie? (en hier op de foto)
A Langsnuitdolfijn
B Tuimelaar
C Witflankdolfijn
D Dwerggriend