Quiz: Harry Potter Vraag 1/18
Waarvoor gebruikte Harry het zwaard van Griffoendor als eerst?
A Het vernietigen van een van de griezelementen.
B Het bevechten van Dooddoeners.
C Het doden van de basilisk.
D Het doorhakken van Duivelsstrik.