Quiz: Ruimtevaart Quiz Vraag 1/18
Wat betekent de afkorting NASA?
Wat betekent de afkorting NASA?
A North Atlantic Space Agency
B North American Space Agency
C National Aeronautics and Space Administration
D North American Space Administration