Quiz: Griekse mythologie Vraag 1/15
Odysseus was lang onderweg na de val van Troje. De eerste vertraging werd veroorzaakt door een boze Poseidon omdat hij zijn zoon de cycloop hadden verwond. Wat was de oorzaak van de tweede vertraging?
Odysseus was lang onderweg na de val van Troje. De eerste vertraging werd veroorzaakt door een boze Poseidon omdat hij zijn zoon de cycloop hadden verwond. Wat was de oorzaak van de tweede vertraging?
A De zonnegod Helios was beledigd omdat Odysseusí manschappen zijn heilige runderen hadden geslacht.
B Artemis was vertoornd omdat Odysseus een van haar herten had geschoten
C De zeenimf Thetis was boos omdat een van Odysseusí mannen zich aan haar dochter had vergrepen
D Apollo nam wraak omdat Odysseus de Sirenen had gedood