Quiz: Griekse mythologie Vraag 1/15
Welk dier behoort tot de heilige dieren van Artemis, de godin van de jacht?
Welk dier behoort tot de heilige dieren van Artemis, de godin van de jacht?
A de duif
B de kwartel
C de patrijs
D de havik