Quiz: Griekse mythologie Vraag 1/15
Wie was Filemon?
A Een wijze ziener
B Een oude man die de goden gastvrij onthaalde
C Een strijder in het Trojaanse leger
D De god van de eendracht