Quiz: Roofvogels Vraag 1/15
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
Wat voor roofvogel staat op deze foto?
A Grauwe kiekendief
B Visarend
C Grijze wouw
D Zeearend