Quiz: Vogels van Europa Vraag 1/15
Welke Steltloper is dit?
Welke Steltloper is dit?
A Bonte Strandloper
B Paarse Steltloper
C Kleine Strandloper
D Krombeksteltloper