Quiz: Uitvinders Quiz Vraag 1/19
Wat werd uitgevonden door Francis Beaufort in 1806?
Wat werd uitgevonden door Francis Beaufort in 1806?
A Piano
B Aspirine
C Nylon
D Windkrachtschaal